Niezależny producent oprogramowania

W naszej pracy używamy środowiska .Net firmy Microsoft oraz technologii WPF. Dla potrzeb naszych aplikacji stworzyliśmy w oparciu o te technologie platformę programistyczną dzięki, której nasze rozwiązania cechuje ładny, elegancki i czytelny design oraz szybkość działania niezależnie od zasobów sprzętowych. Tworzymy również aplikacje mobilne współpracujące z naszymi systemami.

GOSPODARKA ZASOBAMI

Planowanie i rejestracja pracy taboru, rozliczanie kosztów eksploatacji i napraw, przeglądy okresowe.
Harmonogramowanie i rozliczanie czasu pracy maszynistów, rewidentów, ustawiaczy, etc.

KSIĘGA DYSPOZYTORSKA

Bieżąca rejestracja pracy pociągowej. Współpraca online z serwisami PKP PLK. Wizualizacja położenia pociągów na mapie.

OBSŁUGA PRZEWOŹNIKA

System obejmuje całość zagadnień związanych z przewozami – od planowania do realizacji i rozliczenia kosztów.

MOBILNY MASZYNISTA

Elektroniczna karta pracy maszynista plus zgłaszanie w trybie online usterek i innych zdarzeń na lokomotywie.

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

Rejestracja kontraktu handlowego, rejestracja zamówień od klientów, planowanie sprzedaży i śledzenie stanu zamówień, automatyczna aktualizacja zamówień klienta.

PLANOWANIE ZASOBÓW

Optymalizacja wykorzystania środków transportowych

OBSŁUGA SPEDYCJI

Rejestracja elementarnych zdarzeń procesu spedycyjnego. Automatyczne rozliczanie kosztów przewozów.

OBSŁUGA BOCZNIC

Planowanie i rejestracja prac bocznicowych, włącznie z uszczegółowieniem stanu wagonu. Wizualizacja stanu bocznicy na schemacie – położenie i stan wagonów. Wydruki dokumentów kolejowych.

MOBILNY REWIDENT

Obsługa w trybie online nadania i przyjęcia pociągów. Wydruk dokumentów na lokomotywie takich jak R7 czy karta próby hamulca.

HURTOWNIA DANYCH

Zbieranie i przetwarzanie danych systemu obsługi przewoźnika i spedytora. Narzędzie analityki i raportowania danych zarówno dla kontrolingu jak i poszczególnych działów. Udostępnianie w postaci zagregowanej informacji zebranych w procesach produkcyjnych.

Jak pracujemy

Awesome Image

Nasze biuro mieści się w Warszawie, na Ursynowie, przy ul. Lanciego 10B/18. Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego. Uruchomiliśmy nasze aplikacje w chmurze dzięki czemu możemy mieć dostęp do rozwiązań wszędzie przez 24 godziny na dobę.

Skontaktuj się z nami

    Nodus © All Rights Reserved.2023

    Powered by Templatation